Κατηγορία Α1/Α3

45.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Γενικές Πληροφορίες

  • Σημειώνεται ότι για σκάφος κάτω από 250γρ δεν απαιτείται δίπλωμα!
    Επιτρέπεται η πτήση πάνω από πλήθος.
  • Δεν επιτρέπεται η πτήση πάνω ή κοντά σε πλήθος και η απόσταση από αστικές, βιομηχανικές κλπ περιοχές, είναι κατ’ ελάχιστο 150μ.
  • Η μεικτή κατηγορία Α1/Α3, αποτελεί το υποχρεωτικό σκαλοπάτι για οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση!
  • Οι δύο αυτές κατηγορίες, εξετάζονται από κοινού και όχι μεμονωμένα.

 

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Α) Διδακτέα ύλη θεωρίας
Αναλυτικά τα κεφάλαια:
1. Ασφάλεια πτήσεων ΣμηΕΑ
2. Εναέρια κυκλοφορία
3. Κανονισμοί αεροπορίας
4. Ανθρώπινος παράγοντας
5. Επιχειρησιακές διαδικασίες
6. Γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ
7. Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων, ασφάλιση, προστασία από έκνομες ενέργειες

B) Διαλέξεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά βίντεο!

Γ) Τα επίσημα ερωτηματολόγια της ΥΠΑ (πολλαπλής επιλογής), μαζί με τις σωστές απαντήσεις επισημασμένες

Δ) Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων με τυχαίες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για εξάσκηση πριν τις εξετάσεις.

 

Επίσης, με την αγορά του εκπαιδευτικού υλικού, εξασφαλίζετε και την δυνατότητα συμμετοχής σας στις εξετάσεις!

2021 © Copyright SquaDrone Academy