Βάση της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα να πετάτε ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αποτελούν μέλη της EASA (European Union Aviation Safety Agency).
Δείτε τη λίστα εδώ