Η πρακτική εκπαίδευση βάση νομοθεσίας στην Ανοικτή Κατηγορία Α1/Α2/Α3 δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση παρά μόνο στην Ειδική . Παρόλα αυτά η Squadrone Academy παρέχει πρακτικά εκπαιδευτικά Courses και για την Ανοιχτή κατηγορία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο η Ασφάλεια Πτήσεων .