Το μοναδικό επιπλέον κόστος, είναι το παράβολο 8356, αξίας 20 ευρώ, που πληρώνετε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατά την έκδοση του Πτυχίου σας.