Στη σπάνια περίπτωση αποτυχίας σας στις εξετάσεις , κανονίζεται επανεξέταση χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς περιορισμό στον αριθμό αυτών.