Η εξέταση θα γίνεται μέσω ερωτηματολογίου πολλαπλής επιλογής το οποίο αποτελείτε από ερωτήσεις καθορισμένες από τη Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας . Οι ερωτήσεις αυτές θα είναι γνωστές και θα συμπεριλαμβάνονται αυτούσιες στο εκπαιδευτικό πακέτο που έχετε επιλέξει.
 
Τα βήματα για τη διαδικασία της εξέτασης είναι τα εξής :
 

1. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας στην Squadrone Academy επιλέγετε μια από τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες εξέτασης.

2. Την ημέρα εξέτασης και 15 λεπτά πριν από αυτήν , ο μαθητής συνδέεται σε ένα Zoom Meeting μέσω link που του έχει σταλεί σε e-mail .Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ταυτοποίηση του ,καθώς επίσης θα φέρει μαζί του και την αστυνομική του ταυτότητα .

3. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στη σελίδα της Squadrone Academy ,μπορεί να ξεκινήσει να απαντάει το ερωτηματολόγιο το οποίο και θα καταχωρηθεί στο σύστημα.

 
Επισημαίνεται ότι για να κριθεί επιτυχώς ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά το 75 τοις εκατό των απαντήσεων το οποίο μεταφράζεται σε 30/40 στην Α1/Α3 και
23/30 στην Α2