Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιέχουν :
 

1.Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από έμπειρους εκπαιδευτές της Squadrone Academy

2. Διαλέξεις σε μορφή power point διαθέσιμες για download και δυνατότητα offline παρακολούθησης

3. Τα επίσημα ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μαζί με τις απαντήσεις .