Το πτυχίο Α1/Α3 αποτελεί το πρώτο σας βήμα σαν πιστοποιημένος χειριστής ΣμηΕα καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσετε την εκπαίδευση σας στην κατηγορία Α2 , αν αυτό επιθυμείτε .
 
Οι κατηγορίες χωρίζονται βάση του βάρους του σκάφους , και ανάλογα την κατηγορία τίθενται και περιορισμοί σχετικά με την απόσταση η οποία πρέπει να τηρείτε από ανθρώπους. Την απάντηση λοιπόν θα την βρείτε στο στα εγχειρίδια του κατασκευαστή όπου και αναφέρεται το βάρος του.
 
Οι κατηγορίες έχουν ως εξής:
α) Συνολικό βάρος μικρότερο από 250 γραμμάρια: Δεν απαιτείται άδεια χειριστή εκτός αν φέρει καταγραφική κάμερα .
β) Συνολικό βάρος μικρότερο από 900 γραμμάρια: Κατηγορία Α1
γ) Συνολικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 900 γραμμάρια και μικρότερο από 4 κιλά: Κατηγορία Α2
δ) Συνολικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 4 κιλά και μικρότερο από 25 κιλά: Κατηγορία Α3