Κλείσε Εξέταση

 Διαθέσιμες ημέρες εξέτασης είναι από Δευτέρα  έως Παρασκευή και ώρες 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00

Η Ημερομηνία εξέτασης δεν μπορεί να προγραμματιστεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 ημερών από την σημερινή ημερομηνία

Σας υπενθυμίζουμε ότι για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις  Κατηγορίας Α2 πρέπει να έχετε μαζί σας  ένα  Έγγραφο Ταυτοποίησης  και να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την Εξέταση Κατηγορίας Α1/Α3

2021 © Copyright SquaDrone Academy

Το άιτημά σας έχει αποστελεί

Θα σας σταλεί σχετικό e-mail με τη διαδικασία των εξετάσεων, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ημερών .