Όλες οι Ενότητες

Δωρεάν Δείγμα Κατηγορίας Α1/Α3

Δωρεάν δείγμα εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Κατηγορία Α1/Α3. Χωρίς εγγραφή, Χωρίς Κόστος, Χωρίς Δεσμεύσεις.

Κατηγορία Α1/Α3 & Α2

Full pack!

Κατηγορία Α2

Η Κατηγορία Α2, αφορά σκάφος βάρους από 900γρ μέχρι κάτω από 4 κιλά, με ετικέτα C2.

Κατηγορία Α1/Α3

Η Κατηγορία Α1, αφορά σκάφος βάρους κάτω από 900γρ, με ετικέτα C0 ή C1. Η Κατηγορία Α3, αφορά σκάφος βάρους από 4 έως λιγότερο από 25 κιλά, με ετικέτα C3, C4. Οι δύο αυτές κατηγορίες, εξετάζονται από κοινού και όχι μεμονωμένα.
2021 © Copyright SquaDrone Academy