αδεια χειριστη drone

αδεια χειριστη drone

Διαφήμιση Marketing

Με την νέα οπτική στην διαφήμιση, το Drone είναι ο καλύτερος φίλος του marketing.

Οδηγός για αδεια χειριστη drone 2022

Από πότε υπάρχει;

Παλαιότερος κανονισμός 

Η άδεια χειριστή drone ή αλλιώς ΣμηΕΑ (Σύστηματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών) υπάρχει σαν έννοια στην Ελλάδα από το 2016. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3152/Β/30-09-2016, όλοι οι χειριστές drone που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όφειλαν να έχουν αδεια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα drone. Η εκπαίδευση περιείχε θεωρητικά μαθήματα με διαλέκτη και πρακτική εκπαίδευση με εκπαιδευτή.

Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός

Καθώς η παρουσία των drones άρχισε να γίνεται αισθητή στην Ευρώπη, από τη 1/1/2021, ο οργανισμός γνωστός ως EASA (European Aviation Safety Agency),  έθεσε σε εφαρμογή τον νέο ενωσιακό κανονισμό που διέπει όλη τη λειτουργία των drone σύμφωνα με τους κανονισμούς Regulation (EU) 2019/947 και Regulation (EU) 2019/945.

αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου

Τι αλλαγές έχει φέρει ο νέος κανονισμός;

Online εκπαίδευση         

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, ένας χειριστής drone δύναται να πιστοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από απόσταση μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης σε διαδικτυακές πλατφόρμες, για την ανοιχτη κατηγορία, την οποία θα συζητήσουμε παρακάτω. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πλέον, καθώς και όλες οι υπηρεσίες κρατικής αεροπορίας κρατών-μελών της EASA αποκτούν ρόλο εποπτικού φορέα πάνω στην τήρηση αυτού του κανονισμού.

 

Κατασκευαστές

Εκτός από τους χειριστές οι αλλαγές αφορούν και τα drone. Βάσει του νέου κανονισμού, όλα τα εμπορικά drone, αλλά και αυτά που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά, υπόκεινται σε νέα κατασκευαστικά πρότυπα. Η περίοδος προσαρμογής τελειώνει στις 1/1/2023, όπου όλα τα drones που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα. Η συμμόρφωση αυτή συνοδεύεται με το σήμα CE, μια ετικέτα που εντάσσει το κάθε ΣμηΕΑ σε κάποια κατηγορία, συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Drones εκτός προτύπων σήμανσης

  Τα ΣμηΕΑ που δεν φέρουν σήμα CE, μετά τη 1/1/2023, δύνανται να πετάνε μόνο σε πολύ απομονωμένες περιοχές, όπου ο κίνδυνος πρόσκρουσης με άλλα ιπτάμενα μέσα ή ανθρώπους είναι πολύ χαμηλός. Η περίοδος από 1/1/2021 έως 1/1/2023 ονομάζεται μεταβατική περίοδος και ισχύουν ειδικοί κανόνες για τα ΣμηΕΑ χωρίς σήμανση.

Ποιες είναι κατηγορίες της άδειας χειριστή;

Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι επιχειρήσεις των drones έχουν ως κριτήριο την επικινδυνότητα της πτήσης και είναι οι:

 Ανοιχτή κατηγορια   
Ειδική κατηγορια
Πιστοποιημένη κατηγορια 

Ανοιχτή κατηγορία

Η ανοιχτη κατηγορια είναι η πρώτη κατηγορία στην οποία μπορεί να πιστοποιηθεί ένας χειριστής και χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες.

Υποκατηγορία Α1: Πτήση ΣμηΕΑ με βάρος κάτω από 500γρ. Δύναται η πτήση πάνω από ανθρώπους.

Υποκατηγορία Α2: Πτήση ΣμηΕΑ με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 500γρ έως βάρος μικρότερο από 4 κιλά. Δύναται η πτήση κοντά σε ανθρώπους, σύμφωνα με τον κανόνα 1:1.

Υποκατηγορία Α3: Πτήση ΣμηΕΑ με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 4 κιλά έως βάρος μικρότερο από 25 κιλά. Δύναται να πετάτε μόνο σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα από αστική περιοχή και ανθρώπους.

Το μέγιστο ύψος πτήσης στην Ανοιχτή κατηγορία είναι τα 120 μέτρα.

Οι χειριστές λαμβάνουν αρχικά την πιστοποίηση της Α1/Α3 (πιστοποιούνται μαζί) και εν συνεχεία μπορούν να συνεχίσουν για την Α2. Η πιστοποίηση σε κάθε υποκατηγορία θεωρείται πιστοποίηση σε όλη την Ανοιχτή κατηγορία.

Ειδική κατηγορία

Εάν οι πτήσεις σας δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα περιβάλλοντα των υποκατηγοριών που αναφέραμε παραπάνω, τότε ενδεχομένως να εντάσσονται στην ειδική κατηγορία.

Οδηγίες σχετικά με τις υποκατηγορίες 

  Όλα τα drones μπορούν να πετάξουν σε συγκεκριμένα πτητικά περιβάλλοντα ανάλογα με τις προδιαγραφές τους, είτε είναι εμπορικά είτε έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά, εντάσσονται στις εξής υποκατηγορίες :

α) Στην υποκατηγορια Α1

Από τη 1/1/2021 έως και τη 1/1/2023: Όλα τα σκάφη βάρους κάτω από 500γρ.

Από τη 1/1/2023 και έπειτα:

  Με σήμα : ετικέτα αναγνώρισης C0 (κάτω από 250γρ), C1 (κάτω από 900γρ)

  Χωρίς σήμα : Κάτω από 250γρ.

β) Στη υποκατηγορία Α2

Από τη 1/1/2021 έως και τη 1/1/2023: Ολα τα drone βάρους από 500γρ έως κάτω από 4 kg.

Από τη 1/1/2023 και έπειτα:

Με σήμα : ετικέτα αναγνώρισης C2 (από 900γρ έως κάτω από 4 kg)

Χωρίς σήμα : Κανένα drone χωρίς σήμανση. Για να λειτουργεί ένα ΣμηΕΑ στην εν λόγω υποκατηγορια απαιτείται να φέρει σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης και σύστημα γεω-ενημερώτητας (geo-awareness system).

Διαδικασίες έκδοσης άδειας

αδεια χειριστη drone

 Δικαιολογητικά

 Αφού επιλέξετε το drones που σας καλύπτει για το περιβάλλον στο οποίο θέλετε να επιχειρείτε, μετά το πέρας της εκπαίδευσης και την επιτυχή σας εξέταση, το εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο λάβατε εκπαίδευση σας αποστέλλει κάποια δικαιολογητικά, τα οποια θα πρέπει επίσης να ανεβάσετε (upload) στην αίτησή σας στο πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μαζί με κάποια επιπλέον δικαιολογητικά εκπαίδευσης .

Έγκριση

Μόλις η αίτησή σας εγκριθεί λαμβάνετε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον αριθμό μητρώου εκμεταλλευόμενου ή αριθμό εγγραφής εκμεταλλευόμενου, ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται στο σκάφος σας, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαδικασίες. Μαζί με αυτόν τον αριθμό θα βρείτε ανεβασμένο και το πιστοποιητικό/πτυχίο σας.

Σχετικα με τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου drone

 

εμφανίζεται κατόπιν της έγκρισης της αίτησης και οφείλει να βρίσκεται σε εμφανή θέση σε όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πιστοποίηση

Η παρούσα πιστοποίηση αν και εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, σας δίνει τη δυνατότητα να πετατε σε όλα τα κράτη μέλη της EASA.

2021 © Copyright SquaDrone Academy